Standard Thread Inserts

  • Standard Thread Inserts

    Standard Thread Inserts

    Жиптүү кыстармалар так гранитке (жаратылыш гранит), так керамикага, минералдык куюуга жана UHPCге чапталат.Сайлуу койгучтар жердин астынан 0-1 мм артка орнотулат (кардарлардын талаптарына ылайык).Биз жип салгычтарды бетине (0,01-0,025мм) жууп сала алабыз.