Өндүрүш процесси

1 кадам:
Чиймелерди текшерүү

2-кадам:
Форма жасоо

3-кадам:
Минералдык куюу материалдарын даярдоо

4-кадам:
Механикалык иштетүү

5-кадам:
Текшерүү

5-кадам:
Ассамблея

6-кадам:
Жеткирүү