Оптикалык беттик пластина

  • Optic Vibration Insulated Table

    Оптикалык титирөө изоляцияланган стол

    Азыркы илимий чөйрөдө илимий эксперименттер барган сайын так эсептөөлөрдү жана өлчөөлөрдү талап кылууда.Ошондуктан, эксперименттин натыйжаларын өлчөө үчүн тышкы чөйрөдөн жана интерференциядан салыштырмалуу обочолонгон түзүлүш абдан маанилүү.Ал ар кандай оптикалык компоненттерди жана микроскопту сүрөттөө жабдууларын, ж.б. оңдоого болот. Оптикалык эксперимент платформасы да илимий изилдөө эксперименттеринде сөзсүз керек болгон продукт болуп калды.